स्टेट बँक ऑफ इंडिया मध्ये क्लर्क पदाच्या 8301 जागांसाठी भरती. | महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत `लघुलेखक आणि लघुटंकलेखक` पदांच्या 98 जागांसाठी भरती.

जाहिराती